Taisyklės ir sąlygos - Pabiručių sveikataPabiručių sveikata

2023-05-24

TAISYKLĖS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) sudaro susitarimą tarp UAB Pabiručių sveikata, juridinio asmens kodas 304177047, registruotos buveinės adresas Ramybės g. 4-70, Vilnius 02103 (toliau – Pardavėjas) ir Jūsų, pagal kurį Pardavėjas suteiks Jums galimybę internetinėje svetainėje https://pabiruciusveikata.lt (toliau – Svetainė) adresu https://pabiruciusveikata.lt/rezervacija/ registruotis konsultacijoms vaikų ligų gydytojos kabinete (toliau – Registracija) ar įsigyti Svetainėje esančioje elektroninėje parduotuvėje, kuri pasiekiama adresu https://pabiruciusveikata.lt/parduotuve/ (toliau – E-parduotuvė) siūlomą skaitmeninį turinį, pavyzdžiui, kursus, mokymus (toliau – Turinys) ar Pardavėjo teikiamas paslaugas – konsultacijas individualaus ar grupės nuotolinio susitikimo metu arba konsultacijas vaikų ligų gydytojos kabinete (toliau – Paslaugos),  arba elektroninius dovanų kuponus, skirtus E-parduotuvėje siūlomo Turinio ar Paslaugų įsigijimui (apmokėjimui) (toliau – Dovanų kuponai).

Su Pardavėju galite susisiekti šiais kontaktais:

Tel.: 8-636-55644 (pirmadienį-penktadienį 16-17 val.)

El. paštas: info@pabiruciusveikata.lt

Adresas: Ateities g. 9-200, Vilnius 08304

Jūs turite teisę atlikti Registraciją ar pirkti E-parduotuvėje tik tuo atveju, jei pagal galiojančius įstatymus galite sudaryti įpareigojančią sutartį su Pardavėju, E-parduotuvės atveju – tik jeigu perkate E-parduotuvėje kaip vartotojas (t. y., fizinis asmuo, veikiantis su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais)), ir tik tuo atveju, jei laikysitės šių Taisyklių bei galiojančių įstatymų. Jeigu Jums mažiau nei 18 metų, atlikti Registraciją ar pirkti E-parduotuvėje galite tik su tėvų ar kitų teisėtų atstovų sutikimu. Atlikdami Registraciją ar pateikdami Turinio, Paslaugų ir/ar Dovanų kuponų užsakymą E-parduotuvėje (toliau – Užsakymas), Jūs patvirtinate, jog esate 18 metų ar vyresnis asmuo arba turite tėvų ar kitų teisėtų atstovų sutikimą.

REGISTRACIJA Vaikų ligų gydytojos konsultacijoms kabinete galite registruotis Svetainėje pateikiamoje registracijos sistemoje pasirinkę laisvą taloną su vizito data ir laiku.

Pasirinkus taloną, turite suvesti duomenis, būtinus Registracijos patvirtinimui. Įsitikinkite, jog pateikti duomenys yra teisingi, o Registracijos laikas ir turinys atitinka Jūsų pageidavimus. Jūs turite galimybę pataisyti klaidas, jei jų yra, prieš patvirtindami Registraciją. Jūsų pateikti duomenys tvarkomi Privatumo politikoje numatytais tikslais ir tvarka.

Registracija yra patvirtinama tik gavus registracijos mokestį. Registracijos mokestis yra įskaitomas į konsultacijos kainą. Registracija laikoma atlikta nuo to momento, kai ją gauna Pardavėjas. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Jūsų ir Pardavėjo yra sudaryta sutartis dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo.

Registraciją galite atšaukti atsakydami į laišką, kurį gavote registracijos metu, arba parašydami el. laišką info@pabiruciusveikata.lt, arba išsiųsdami SMS telefono numeriu 8-636-55644. Registracija laikoma atšaukta ir sutartis dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo nutraukta tik tuomet, kai gaunate patvirtinimą iš administracijos. Kilus klausimų, prašome susisiekti telefonu 8-636-55644 (pirmadienį-penktadienį 16-17 val.).

Registraciją nemokamai galite atšaukti likus ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturioms) valandoms iki talone nurodyto vizito laiko, po atšaukimo Jums bus grąžintas sumokėtas Registracijos mokestis per 7 darbo dienas. Jeigu Registraciją atšauksite likus mažiau nei 24 (dvidešimt keturioms) valandoms arba jos neatšauksite arba neatvyksite į konsultaciją, Registracijos mokestis Jums nebus grąžintas.

PIRKIMAS E-PARDUOTUVĖJE

Jums apsilankius E-parduotuvėje ir pasirinkus Turinį, Paslaugas ir/ar Dovanų kuponus, tokio pasirinkimo pagrindu suformuojamas krepšelis (toliau – Krepšelis).

Suformavus Krepšelį, turite suvesti duomenis, būtinus pasirinktam Turiniui, Paslaugoms ir/ar Dovanų kuponams pateikti. Įsitikinkite, jog pateikti duomenys yra teisingi, o Krepšelio turinys atitinka Jūsų pageidavimus. Jūs turite galimybę pataisyti klaidas, jei jų yra, prieš patvirtindami Užsakymą. Jūsų pateikti duomenys tvarkomi Privatumo politikoje numatytais tikslais ir tvarka.

Jūs sutinkate, jog pateikdami Užsakymą E-parduotuvėje, įsipareigojate sumokėti Pardavėjui Užsakyme nurodytą kainą. Į E-parduotuvėje ir Užsakyme nurodytą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai. Kainos E-parduotuvėje ir Užsakyme nurodomos Eurais.

E-parduotuvėje galite atsiskaityti per elektroninę bankininkystę ar kitais nurodytais būdais. Mokėjimas turi būti atliktas nedelsiant po Užsakymo pateikimo.

Jums patvirtinus Užsakymą, Pardavėjas gauna visą informaciją apie jį. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Pardavėjas. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Jūsų ir Pardavėjo yra sudaryta sutartis. Tačiau Pardavėjas privalo tokią sutartį vykdyti tik nuo to momento, kai Pardavėjas gauna mokėjimo paslaugų teikėjo patvirtinimą apie atsiskaitymą pagal Užsakymą.

Pateikus Užsakymą, Jūsų nurodytu el. paštu bus išsiųstas elektroninis laiškas, kuriame nurodomas Užsakymo turinys bei Jūsų pateikti duomenys.

Pardavėjas gavęs pranešimą, jog atlikote Užsakymo apmokėjimą, įsipareigoja įvykdyti Jūsų Užsakymą (pateikti Turinį ar Dovanų kuponą, suteikti Paslaugas).

TURINIO IR PASLAUGŲ SAVYBĖS IR KOKYBĖ

Turinio ir Paslaugų savybės nurodomos E-parduotuvėje prie kiekvieno Turinio ar Paslaugų aprašymo. Pardavėjas siekia užtikrinti, kad Turinys ir Paslaugos atitiktų teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

Pardavėjas įsipareigoja pateikti Turinį ar suteikti Paslaugas, kurios atitinka informaciją, nurodytą E-parduotuvėje pateiktame Turinio ar Paslaugų aprašyme.

Turinys ar Paslaugos gali būti teikiamos naudojantis trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis, pavyzdžiui, Turinys gali būti pateikiamas svetainėje, pasiekiamoje adresu https://pabiruciusveikata.teachable.com/ (paslaugos teikėjas TeachableTM, , P.O. Box 324, New York, NY 10159), o Paslaugos teikiamos naudojant Skype ar kitą platformą. Pardavėjas atliks visus nuo jo priklausančius veiksmus, kad trečiųjų asmenų teikiamos paslaugos būtų teikiamos tinkamai ir netrukdytų Turinio perdavimui ar Paslaugų teikimui, tačiau Pardavėjas neatsako už tokių trečiųjų asmenų veiksmus ar neveikimą. Jeigu Turinys ar Paslaugos negali būti kokybiškai teikiamos dėl nuo trečiųjų asmenų priklausančių priežasčių, Pardavėjas pasiūlys priemones trūkumų ištaisymui, pvz. galimybę pratęsti Turinio peržiūros laikotarpį, perkelti Paslaugos datą ar pan.

NAUDOJIMASIS TURINIU AR PASLAUGOMIS

Pirkdami Turinį, įgyjate teisę (licenciją) naudoti šį Turinį savo asmeninėms reikmėms. Svarbiausios šios teisės (licencijos) sąlygos, kurių turite laikytis:

 • Turinį galite naudoti tik asmeniniais tikslais.
 • Turinį galite naudoti tik Jūs ir neturite teisės jo kopijuoti, perleisti (atlygintinai ar neatlygintinai) ar suteikti kitokias teises kitiems asmenims šiuo Turiniu naudotis (atlygintinai ar neatlygintinai).
 • Turinio negalite modifikuoti, keisti, versti į kitas kalbas, perdaryti ar kurti iš jo išvestinių kūrinių.
 • Jums suteikiamos teisės į Turinį yra neišimtinės, t. y., Turiniu gali naudotis ir pats Pardavėjas, ir kiti asmenys.
 • Turinį galite naudoti tiek laiko, kiek nurodyta Turinio aprašyme.

Kai Paslaugos yra teikiamos daugiau nei vienam asmeniui (pavyzdžiui, šeimų grupės susitikimai, kuriuose dalyvauja kelių šeimų nariai), Jūs turite užtikrinti, kad nepažeisite kitų asmenų teisių ar teisėtų interesų, įskaitant teisę į atvaizdą ir privatumą (pavyzdžiui, neatliksite vaizdo ir/ar garso įrašo, kitaip nefiksuosite vaizdo ar dalyvių duomenų, užtikrinsite dalyvių konfidencialumą), garbę ir orumą (pavyzdžiui, neįžeisite kitų asmenų).

Jeigu nepasinaudojate Turiniu ar Paslaugomis per nurodytą laikotarpį, Pardavėjo ir Pirkėjo sudaryta sutartis laikoma tinkamai įvykdyta nebent su Pardavėju susitariama kitaip.

DOVANŲ KUPONAI

Dovanų kuponai galioja juose nurodytą laikotarpį. Dovanų kupono gavėjas turi panaudoti Dovanų kuponą E-parduotuvėje, tai yra Dovanų kuponu atsiskaityti už E-parduotuvėje siūlomą Turinį ar Paslaugas, per Dovanų kupone nurodytą laikotarpį. Nepanaudojus Dovanų kupono per jame nurodytą laikotarpį, nurodytas laikotarpis nepratęsiamas, Dovanų kuponas netenka galios, o pinigai, sumokėti už Dovanų kuponą, negrąžinami.

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Naudodamiesi Svetaine ar E-parduotuve Jūs suprantate ir pripažįstate, kad: (a) visos intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę, Turinį, Paslaugas ir Dovanų kuponus ir atskiras jų dalis; (b) visi prekių ženklai ar kiti žymenys, kuriais žymimas Turinys, Paslaugos ar Dovanų kuponai; (c) visi Svetainėje ir E-parduotuvėje naudojami prekių ženklai ir logotipai, domeno vardas, pati E-parduotuvė ir Svetainė, ar interneto svetainės ar paslaugos, skirtos Turinio ar Paslaugų pateikimui; (d) visi atskiri jų elementai, įskaitant tekstus, fotografijas, piešinius ir visą medžiagą, (e) bet kurio E-parduotuvės ar Svetainės puslapio pateikimas, vaizdas bei dizainas ir (f) visos intelektinės nuosavybės teisės į juos išimtinai priklauso tik Pardavėjui ir/ar kitiems asmenims. Jūs įsipareigojate nekopijuoti, nekeisti ar kitaip nenaudoti šių intelektinės nuosavybės objektų be atskiro rašytinio Pardavėjo ar kito teisių turėtojo sutikimo.

GALIMYBĖ ATSISAKYTI SUTARTIES

Galimybė per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų atsisakyti sutarties netaikoma vaikų ligų gydytojos konsultacijoms kabinete. Tačiau savo Registraciją nemokamai galite atšaukti likus ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturioms) valandoms iki konsultacijos, kaip tai numatyta šių Taisyklių dalyje „Registracija“.

Kai naudojatės E-parduotuve, Jūs turite teisę atsisakyti sutarties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų toliau nurodytais atvejais ir sąlygomis:

 • Jeigu E-parduotuvėje perkate Turinį, teisė atsisakyti sutarties galioja tik tol, kol Turinys nėra pradėtas teikti (t. y., kol Jūsų Užsakymas dar neįvykdytas ir Jūs negavote prisijungimo prie Turinio), o 14 (keturiolikos) dienų terminas pradedamas skaičiuoti nuo Užsakymo pateikimo Pardavėjui dienos.
 • Jeigu E-parduotuvėje perkate Paslaugas (išskyrus vaikų ligų gydytojos konsultacijas kabinete), teisė atsisakyti sutarties galioja tik tol, kol Paslaugos (išskyrus vaikų ligų gydytojos konsultacijas kabinete) nėra suteiktos, o 14 (keturiolikos) dienų terminas pradedamas skaičiuoti nuo Užsakymo pateikimo Pardavėjui dienos.
 • Jeigu E-parduotuvėje perkate Dovanų kuponą, teisė atsisakyti sutarties galioja tik tol, kol Dovanų kuponas dar nėra panaudotas, o 14 (keturiolikos) dienų terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai gavote Dovanų kuponą. Tokiu atveju, atsisakydamas sutarties Jūs privalote negrįžtamai ištrinti Dovanų kuponą ir jo duomenis.

Norėdami įgyvendinti teisę atsisakyti sutarties, Jūs turite per nurodytą terminą pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu ir prisegti pirkimo įrodymą.

Jeigu atsisakote sutarties, Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai apie atsisakymą pranešėte Pardavėjui el. paštu, grąžinti į Jūsų nurodytą banko sąskaitą visus už Turinį, Paslaugas ar Dovanų kuponą Jūsų sumokėtus pinigus.

Pirkdami E-parduotuvėje patvirtinate, kad sutinkate, kad Turinys būtų pradėtas teikti ar Paslaugos būtų suteiktos anksčiau nei pasibaigs 14 (keturiolikos) dienų terminas, ir pripažįstate, kad prarasite teisę atsisakyti sutarties.

ATSAKOMYBĖ

Pardavėjo atsakomybė už Turinio, Paslaugų, Dovanų kuponų kokybę yra nustatyta taikytinuose teisės aktuose.

Jūs turite pateikti Pardavėjui visą teisingą ir išsamią prašomą pateikti informaciją ir laikytis šių Taisyklių reikalavimų.

Jūs esate atsakingi už Jūsų vartotojo vardo, slaptažodžio ar kitų duomenų, leidžiančių prisijungti prie E-parduotuvės, saugumą. Vis dėlto, jei pastebėjote, jog kažkas neleistinai naudojasi Jūsų vartotojo vardu ir slaptažodžiu, nedelsdami susisiekite su Pardavėju.

PAKEITIMAI IR NUTRAUKIMAS

Pardavėjas gali kartas nuo karto keisti šias Taisykles. Naujausia (aktuali) Taisyklių versija visada bus matoma ir pasiekiama Svetainėje. Prieš patvirtindami Užsakymą ar Registraciją, Jūs privalote susipažinti su tuo metu galiojančia Taisyklių redakcija. Kiekvienam Užsakymui ar Registracijai bus taikoma Taisyklių redakcija, kuri galiojo tokio Užsakymo patvirtinimo metu.

Pardavėjas turės teisę bet kuriuo metu nebetęsti (nutraukti) E-parduotuvės ar Svetainės veiklą. Toks nutraukimas neįtakos tuo metu galiojančių Registracijų, Turinio ar Paslaugų pirkimo-pardavimo sutarčių ar Dovanų kuponų, kurių galiojimo laikas nepasibaigęs.

KITOS SĄLYGOS

Šios Taisyklės ir bet kuri E-parduotuvėje ar Svetainėje sudaroma pirkimo-pardavimo ar sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartis yra sudaromos ir turi būti aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

Bet kokie iš šių Taisyklių ar atskiros sutarties kylantys arba su jomis susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, taip pat jų pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo klausimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas, kuris yra kompetentingas spręsti vartojimo ginčus, kylančius iš šių Taisyklių, yra Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (adresas: Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, el. paštas tarnyba@vvtat.lt; interneto svetainės adresas: http://www.vvtat.lt), arba http://ec.europa.eu/odr/.

Visi įspėjimai ar kiti pranešimai, susiję su Svetaine, E-parduotuve, šiomis Taisyklėmis, bus pateikiami el. paštu (siunčiant Pardavėjui – Taisyklių pradžioje nurodytu el. pašto adresu, siunčiant Jums – Registracijos ar Užsakymo metu pateiktu el. pašto adresu).

Jei kuri nors iš šių Taisyklių nuostatų yra arba tampa visiškai arba iš dalies nebegaliojanti, likusių nuostatų galiojimui tai įtakos neturi.

Taisyklės atnaujintos 2023 m. gegužės 24 d.

Skaityti toliau: Privatumo politika

Šios Taisyklės sukurtos advokatų kontoros Glimstedt, kuriai priklauso visos autorių teisės į Taisykles. Advokatų kontora Glimstedt suteikia teisę UAB Pabiručių sveikata naudoti Taisykles internetinėje svetainėje „Pabiručių sveikata“. Kopijuoti ar kitaip naudoti Taisykles ar jų dalį be advokatų kontoros Glimstedt rašytinio sutikimo draudžiama.

arrow, top arrow
0
  0
  Krepšelis
  Krepšelis tuščiasGryžti